nancy_vandenhende

WIE BEN IK?

Mijn geboortejaar is 1968. Als Gentse verhuisde ik naar het warme en gastvrije Limburg. In Genk volgde ik Latijn-Wiskunde aan het humaniora. Mijn behoefte aan een mensgerichte creatieve opleiding deed me kiezen voor interieurarchitectuur. In 1992 behaalde ik mijn Master-diploma.

Ruim 20 jaar was ik actief als werknemer in commerciële en daarna leidinggevende functies binnen verschillende bedrijfssectoren. Wat een enorme bijdrage heeft betekend voor mijn emotionele intelligentie en persoonlijke ontwikkeling. In 2011 koos ik ervoor om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ik werkte als consultant in organisatieontwikkeling: meer bepaald in trajecten rond change-management en projectmanagement.

De keuze om vanuit het individu te vertrekken is ontstaan vanuit mijn visie. Ik ben overtuigd dat de kwaliteit van het individu de kwaliteit van het geheel bepaalt.

MISSIE

Het is mijn missie om het vertrouwen en enthousiasme bij mijn cliënten aan te wakkeren. Ik faciliteer hen bij het genereren van kracht om hun meest excellente Zelf neer te zetten en deze te blijven ontwikkelen. Met deze uitzonderlijke energie besmetten ze op hun beurt hun omgeving.

Een betekenisvolle bijdrage leveren aan onze samenleving is mijn doel. Dit doe ik ook via vrijwilligerswerk binnen YAR Vlaanderen, waar jongeren tussen 15 en 18 jaar, die recent heel wat moeilijkheden hebben ervaren, centraal staan.

Coachen is een wonderbaarlijk voorrecht dat ik mijn vak mag noemen.

VISIE

Ik geloof dat elk mens alle talenten en vaardigheden in huis heeft om zijn of haar volle potentieel waar te maken. Meer nog het is onze menselijke levenstaak.

Wat is nodig? De essentie zien. Het draait om ont-moeten en ont-wikkelen. In volle aanvaarding ontstaat volledige vrijheid; de kern komt puur, onomwonden naar boven. Simpel, helder, duidelijk.

Door middel van krachtige coaching-technieken wordt je zelfsturing aangeboord en verdiept. Dit garandeert je persoonlijke groei en succes voor de lange termijn.

Als gediplomeerd coach zijn mijn diensten en werkwijze conform aan de gedragscode en ethische code van de vakorganisaties.

"Een lach is het verlichtingssysteem van het gezicht, het koelsysteem van het hoofd en het verwarmingssysteem van het hart." – Anoniem